Disclaimer

VEROFLEX B.V. BEWIJST NIET DAT DE SITE OF ENIGE INHOUD, SERVICE OF FUNCTIE VAN DE SITE FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, OF DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE SPECIFIEKE RESULTATEN ZAL GEVEN. DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN GELEVERD OP EEN “AS-IS” EN “AS-AVAILABLE” -basis. ALLE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT GELEVERD, KAN ZONDER MELDING WORDEN GEWIJZIGD. VEROFLEX B.V. KAN NIET ZORGEN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U VAN DE SITE DOWNLOAD, ZONDER VIRUSSEN OF BESMETTING OF VERNIETIGINGSFUNCTIES ZULLEN ZIJN. VEROFLEX B.V. WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VEROFLEX B.V. WIJST ELKE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE HANDELINGEN, WEGLATINGEN EN GEDRAG VAN DERDEN IN VERBAND MET OF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF ENIGE VEROFLEX B.V.-DIENSTEN. U AANVAARDT TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ALLE VERBONDEN SITES. UW ENIGE VERHAAL TEGEN VEROFLEX B.V. VOOR ONVREDENHEID MET DE SITE OF ENIGE INHOUD IS HET STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE OF EEN DERGELIJKE INHOUD. DEZE BEPERKING VAN HULPSTELLING IS EEN DEEL VAN DE KOOPJE TUSSEN DE PARTIJEN.

De bovenstaande disclaimer is van toepassing op schade, aansprakelijkheid of letsel veroorzaakt door een gebrek aan prestaties, fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering, defect, vertraging in werking of overdracht, computervirus, communicatielijnfout, diefstal of vernietiging van of ongeautoriseerde toegang tot, wijziging of gebruik, hetzij wegens contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak.

Veroflex B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een van de volgende handelingen te verrichten: (1) om de werking van of toegang tot de Site of een deel van de Site om welke reden dan ook aan te passen, op te schorten of te beƫindigen; (2) om de site of een deel van de site en alle toepasselijke beleidsregels of voorwaarden te wijzigen of te wijzigen; en (3) om de werking van de Site of een deel van de Site te onderbreken, indien nodig om routine- of niet-routineonderhoud, foutcorrectie of andere wijzigingen uit te voeren.